Mopēda vadīšanas eksāmens notiks ceļu satiksmē

Šī gada 23.martā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 103 par “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtību”. 

Lai iegūtu AM kategoriju, nepietiks tikai ar nokārtotu teorijas eksāmenu un labām prasmēm figūru laukumā. Grozījumi paredz, ka braukšanas eksāmens būs jākārto arī ceļu satiksmē, tā ilgums - 25 min. 

Tātad, lai braukšanas eksāmens tiktu ieskaitīts, pretendentam jāparāda savas zināšanas un prasmes
3 posmos:

          1. Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;
          2. Figūru izpilde;
          3. Braukšana ceļu satiksmē. 

Lai uzlabotu jauno mopēdistu drošību uz ceļa, Autoskola EINŠTEINS kopā ar pasniedzējiem un instruktoriem ir izstrādājusi programmu, kas sagatavos jaunos mopēdistus ne tikai CSDD eksāmeniem, bet arī satiksmei, ar kuru sastapsies ikviens ikdienā. 

Tāpēc vēlamies pievērst topošā mopēdista uzmanību, cik svarīgi ir apgūt Ceļu Satiksmes noteikumus un braukšanas pamatprincipus, lai neapdraudētu ne sevi, ne citus satiksmes dalībniekus. 

Am kategorija Autoskola EINSTEINS

Programmā ir iekļautas gan teorijas, gan praktiskās nodarbības, kas noritēs figūru laukumā un satiksmē, tāpēc, ja esi sasniedzis 14 gadu vecumu, tad vadies pēc zemāk esošā plāna un iegūsti AM kategorijas vadītāja apliecību jau drīzumā

1. Aizpildi pieteikumu uz AM apmācības programmu mūsu mājaslapā, izvēloties AM kategoriju vai sazinoties ar attiecīgās filiāles klientu konsultanti.

2. Klientu konsultante Tevi uzaicinās uz Autoskolu, lai izrunātu visu apmācības gaitu un reģistrētu Tevi uz Teorijas apmācību. 

3. Paralēli teorijas nodarbībām ir nepieciešams iegūt Medicīnisko izziņu, lai CSDD saņemtu Mācību braukšanas atļauju (baltās tiesības) un varētu piedalīties satiksmē praktiskās apmācības laikā. Medicīnisko izziņu var iegūt pie mums Autoskolā EINŠTEINS (Rīgas filiālē). 

4. Kad esi noklausījies teorijas apmācību, piesakies pie AM kategorijas instruktora uz praktisko apmācību.
ŅEM VĒRĀ - nodarbības notiek ar instruktora motorolleri. 

AM kategorija Autoskola EINSTEINS

5. Paralēli praktiskajai apmācībai vēlams nokārtot CSDD teorijas eksāmenu, kas sastāv no 20 jautājumiem (2 no tiem būs video jautājumi). Kad esi pārliecināts par savām zināšanām, tad piesaki savu eksāmena laiku
CSDD mājaslapā vai
zvanot pa tālruni uz attiecīgo filiāli. 

6. Kad CSDD teorijas eksāmens ir veiksmīgi nokārtots un praktiskās braukšanas instruktors apstiprina, ka esi gatavs kārtot praktiskās vadīšanas eksāmenu CSDD, tad ir pienācis laiks pieteikties vadīšanas eksāmenam ceļu satiksmē. Eksāmens ilgs 25 minūtes ceļu satiksmē - apdzīvotā vietā.
ŅEM VĒRĀ - AM kategorijas braukšanas eksāmenā un arī turpmāk ikdienā būs nepieciešams speciāls apģērbs un ekipējums (ķivere, aizsargi, cimdi, piemēroti apavi).  

AM kategorija Autoskola EINSTEINS

AM kategorijas teorijas apmācība

Teorijas kurss sastāv no 3 nodarbībām (katra 5 mācību stundas), kuru laikā audzēkņi tiks iepazīstināti ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Ikkatram būs jāapgūst drošība uz ceļa, lai neapdraudētu nevienu satiksmes dalībnieku. Mopēda uzbūve, krustojumu izbraukšana, ceļa zīmes, apgaismes ierīču lietošana, mopēda priekšrocības pret citiem ceļa satiksmes dalībniekiem un vēl daudz citas tēmas tiks apgūtas AM kategorijas teorijas kursā. 

AM kategorijas praktiskā apmācība 

Lai sagatavotu audzēkni patstāvīgai braukšanai ceļu satiksmē, nepieciešamas vismaz 3 praktiskās nodarbības (6 mācību stundas), kuru laikā audzēknis apgūs gan figūru laukumu, gan braukšanas pamatprincipus. Figūru laukumā apgūs visas nepieciešamās figūras - "iestumšana gabarītvārtos", "astotnieks", "laipa", "čūska", "izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot", "izvairīšanās no šķēršļa bremzējot", "stoplīnija", "slaloms". Praktiskās apmācības laikā audzēknim ir jāapgūst, kā pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas satiksmē. 


AM kategorijas Autoskolas EINŠTEINS apmācības programmas izmaksas:

  • Teorijas apmācība (3 nodarbības) = 50 EUR
  • Praktiskā apmācība = 20 EUR (45 min) 
  • Medicīniskā izziņa = 30 EUR

 


AM kategorijas CSDD izmaksas:

  • Teorijas eksāmens - 5,01 EUR
  • Braukšanas mācību atļauja - 6,16 EUR
  • Vadīšanas eksāmens:

                    - ar CSDD mopēdu - 42,62 EUR
                    - ar savu mopēdu - 33,63 EUR  

  • Vadītāja apliecība € 22,05


Izejot Autoskolas EINŠTEINS AM kategorijas apmācību programmu, mēs garantējam, ka ikviens mopēdists apgūs visu nepieciešamo, lai spētu pilnvērtīgi iekļauties satiksmē un būtu pārliecināts par savu rīcību uz ceļa.  

Autoskola EINŠTEINS

15.05.2019